Ο δείκτης NDVI για την προστασία της υγείας των καλλιεργειών σας