Κοινοπραξίες αποκατάστασης: τι είναι και τι κάνουν για να εξοικονομήσουν νερό