Προεπεξεργασία δορυφορικών εικόνων: ατμοσφαιρική διόρθωση και κάλυψη νεφών