Αποτρέψτε την καταπόνηση του νερού με τον δείκτη NDWI