Η άρδευση ακριβείας είναι μια αναγκαιότητα, αλλά θέτει προκλήσεις για τον αγρότη